RUCI s.r.o.

Masarykova 109/186, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: strechy.ruci@seznam.cz, jednatelé společnosti: Josef Ruml, Jindřich Beran, tel.: +420 731 449 370, +420 731 449 371, sekretariát: Jana Vojčová, tel.: +420 731 449 372

RUCI s.r.o. - Střechy na míru


Stavební systém  K-KONTROL ® - Správná volba pro Vaše spokojené bydlení -  

 

rodinné domy
 

Střechy RUCI s.r.o.

Masarykova 109/186

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 272 86 274, DIČ:CZ27286274

web: www.strechyruci.cz
web:www.drevostavby-domy.eu
 


 

 

Stavební systém K-KONTROL®

Stavební systém K KONTROL® je univerzální systém pro řešení konstrukcí stěn, stropů i střech různých typů staveb. Tento konstrukční systém je možné zařadit mezi tzv. SIP (structutal insulated panel) systémy ,které jako základní konstrukční prvek používají samonosný sendvičový panel. Panel se skládá ze dvou OSB desek a izolační výplně ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS. Diky výborným tepelně izolačním vlastnostem jednoduchému a přitom vysoce kvalitnímu použití a pro šetrný vliv na životni prostředí ve všech fázích stavby je vhodným systémem pro moderní stavby dnešní doby.

K-KONTROL® se dá využít pro výstavbu rodinných a bytových domů pro opláštění sportovních hal, výstavbu administrativních budov, ubytovacích objektů, chat a rekreačních objektů.Tento konstrukční systém je vhodný pro nástavby a přístavby domů a objektů. Lze jej navrhovat jako jediný systém pro celou stavbu nebo jako jednotlivé stavební konstrukce v kombinaci s jinými systémy.

Systém je odzkoušen a testován akreditovanými ústavy – TZÚS, PAVÚS, CSI, FIRES a certifikován VVUD Praha. Výroba a výstavba ze systému K-KONTROL® probíhá v systému řízení jakosti ISO 9001:2001 a environmentu ISO 14001:2005.

Pro navrhování staveb slouží příručka Katalog stavebního systému K-KONTROL®. Obecně platí veškerá pravidla pro navrhování dřevostaveb.

Použití stavebního systému K-KONTROL® při výstavbě české polární stanice v extrémních klimatických podmínkách Antarktidy dává nejlepší doporučení pro použití stejného stavebního systému při výstavbě energeticky úsporných nízkoenergetických či dokonce pasivních staveb, a to nejen v extrémním prostředí, ale v celé Evropě.

  • maximální tepelná izolace
  • efektivní stavění s optimálním využitím obestavěného prostoru
  • výhodné využiti při stavbě nízkoenergetického či pasivního domu
  • pro stěnové, stropní a střešní konstrukce

 

NOVÝ KONSTRUKČNÍ PANEL K-KONTROL®neo

Současným trendem ve stavební praxi jsou nízkoenergetické domy a velkým tempem roste zájem o domy pasivní. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny energii a s tím spojené rostoucí provozní náklady budov. Základním nástrojem, jak tyto náklady snížit, je maximální snížení tepelných ztrát.

Již mnoho let je na evropském trhu využíván stavební systém K-KONTROL®, který vyniká vysokou variabilitou použití, perfektními tepelné izolačními vlastnostmi a stálým technickým rozvojem.

Ve snaze dosáhnou ještě lepších technologikých parametrů přichází stavební systém K-KONTROL® s novým produktem - konstrukčním panelem K-KONTROL®neo s izolantem nové generace! Novy panel K-KONTROL®neo v sobě spojuje veškeré výhody stavebních systémů SIP s vynikajícími vlastnostmi izolačního materiálu EPS 70 NEO (tj. polystyren obohacený o grafitová nanovlákna). Diky použiti nové generace izolantu je tento materiál připraven rapidně snižovat energetickou náročnost budov a finanční dopady růstu cen energií při zachování vstupních investičních nákladů.

Vynikající izolační vlastnosti panelu K KONTROL®neo jsou oproti konstrukčním skladbám na bázi minerální vlny zachovány i při letním oslunéni. Nehrozí tedy přehřívání interiérů vlivem prohřívání stavební konstrukce. Výsledkem jsou nulové provozní náklady pro letni chlazení.

K-KONTROL®neo je svou dokonalostí jasnou volbou pro dům dle Vašich představ!

Fyzikální vlastnosti panelu K-KONTROL®neo

Panel K-KONTROL®neo T mm 120 170 210 230 270 330
Tlouštka plášte OSB T0 mm 2x15
Tlouštka jádra EPS TE mm 90 140 180 200 240 300
Hmotnost m kg/m2 22,0 22,9 23,6 24,0 24,7 25,8
Tepelný odpor R m2.K/W 3,017 4,611 5,861 6,486 7,736 9,611
Soucinitel prostupu tepla U W/m2.K 0,305 0,205 0,163 0,148 0,125 0,101
Difuzní odpor Rd x 10-9 m/s 69,92 79,67 87,32 91,15 98,80 110,27

Izolační jádro panelu z EPS 70 NEO má díky grafitovým nanočásticím na bázi Neopor® výrazné nižší propustnost tepelného záření oproti klasickému EPS. Díky tomu dochází ke snížení hodnoty měřitelného součinitele tepelné vodivosti až o 20% na hodnotu 0,032 W/m.K (v porovnání s běžným EPS)

PRACOVNÍ POSTUP PŘI REALIZACI STAVBY ZE STAVEBNÍHO SYSTÉMU K-KONTROL®

Každé realizaci nového domu předchází projekční návrh, u kterého je vhodné respektovat zásady a požadavky použitého stavebního systému. To mimo jiné zpřehlední návrh, zjednoduší montáž, a co je hlavní využije maximálně všech možností, které daný systém nabízí. Nejinak je tomu I u stavebního systému K-KONTROL®. Proto je vhodné při návrhu stavby uvažovat se skladebným modulovým rastrem a do něj zapracovat veškeré nosné konstrukce domu.

Montáž začíná ve většině případů přikotvením hloubkově impregnovaného základového pražce spolu se spodním lemovacím vkládaným dřevěným prvkem k předem provedené základové desce s provedenou hydroizolací. Založení je však též možné i na základových pásech nebo na základovém rámu z oceli apod. Při betonáži desky se osadí kotevní šrouby v předepsaných vzdálenostech. Při vlastním osazení dřevěných pražců je potřeba provést přesné směrové i výškové rozměření, a výškově stavbu založit s přesností ±3 mm Dobře směrově i výškově založený základový pražec je předpokladem pro bezproblémovou a jednoduchou montáž hrubé stavby. Od samého začátku stavby je třeba dbát na důkladné utěsnění všech montážních spar. Pro utěsnění větších spar nebo pro vypěnění prostoru v konstrukci stěny mezi dřevem a polystyrenem použijeme pěnu K-KONTROL®. Pro prolepení kontaktně spojených dřevených prvků mezi sebou nebo pro spojení desek a dřeva se použije lepidlo K-KONTROL®.

Montáž stěn prvního nadzemního podlaží začíná vždy v rohu namontováním a spojením dvou rohových panelů. Poté se panely kladou návazně za sebe a spojují se předepsanými panelovými spoji. Otvor pro okno či dveře je vyskládán a vynechán pomoci parapetního a překladového panelu. Veškeré základní spoje mezi panely v rámci dané konstrukce a též ukotvení vložených lemovacích dřevených prvků do okraje panelu se provádějí pomocí spon K-KONTROL®.

Po dokončení montáže veškerých nosných konstrukcí prvního nadzemního podlaží je možné přistoupit k montáži stropů. Po řádném rozměření se pomoci ocelových vrutů připevní závisné třmeny Předem připravené stropní nosníky se pak svisle vkládají do třmenů a pomoci ocelových vrutů se fixují. Jakmile jsou všechny stropní nosníky osazeny, provádí se montáž hrubé podlahy z desek OSB pero drážka. Desky se ke stropním nosníkům připevní pomoci vrutů. Důsledné prolepení všech styčných ploch stropní konstrukce je prevencí proti nepříjemnému vrzání podlah v dokončené stavbě.

Montáž stěn vyšších podlaží vždy začíná na dokončené stropní konstrukci nad podlažím nižším. Před montáží vlastních panelů se nejprve osadí a řádné připevní spodní lemovací dřevěný prvek. Poté se pokračuje analogicky jako s montáží sten prvního nadzemního podlaží.

Po dokončení montáže nosných stěnových konstrukcí a vyřezání kapes pro uložení vaznic se provede vlastní montáž sloupů a vaznic. Na takto připravenou nosnou konstrukci střechy se kladou střešní panely. Současně s montáži střešního pláště probíhá vyřezání a vylemování otvorů pro střešní okna, komín či vikýře.

>> Svislý řez domem stavebního systému K-KONTROL® <<

>> Foto hrubé stavby RD z konstrukčního systému K-KONTROL® <<

 

(c)2010 Created by Czechproduct.cz s.r.o.
Doporucujeme: www.autojeraby-dasek.cz -  Klempířství a pokrývačství Táborsko -  Nátěrové hmoty -  www.kamenictvi-ul.cz -  Topenářské a stavební práce -  Zábavná pyrotechnika -   -   - Vybavení autoservisů -